Varmt välkommen till LIA Gymnasiet!

LIA Gymnasiet är en fristående gymnasiesärskola som är belägen på väster i Örebro. LIA står för Lärande I Arbete.
Vi är en liten kvalitetsskola där eleverna bemöts med respekt och kunskap
om olika funktionshinder. Vårt uppdrag att uppfylla läroplanens målsättning. Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning samt personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Våra utbildningar är utformade att främja social gemenskap, utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Hos oss kan du välja mellan tre nationella gymnasieprogram.