LIA-Skolans gymnasieprogram

Administration, handel och varuhantering

Utbildningens mål

Programmet för administration, handel
och varuhantering är ett yrkesinriktat
program. Efter avslutad utbildning ska
eleven ha kunskaper för arbete inom
t.ex. butik, lager eller lättare kontorsarbete.

APL – ArbetsPlatsförlagt Lärande

Viss del av vår undervisning sker utanför skolan på en arbetsplats.

Eleverna får undervisning ute på arbetsplatser
inom handel, lager och administration.
Eleverna får arbeta praktiskt
på olika arbetsplatser för att lära sig yrket.

Eleverna har även 22 veckor APL.

Trafikkunskap

Alla elever på skolan får lära sig viktiga
trafikkunskaper. Truckutbildning kan även
vara aktuellt ifall eleven arbetar på en
APL-plats som önskar detta.

Vilka kurser ingår?

I programmet ingår bland annat kurserna:
Handel
Inköp och logistik
Näthandel
Plocklager
Förutom ovanstående kurser ingår de kurser
som är gemensamma för gymnasiesärskolan.

Fastighet, Anläggning och Byggnation

Utbildningens mål

Programmet för fastighet, anläggning och
byggnation är ett yrkesinriktat program.
Efter avslutat program ska eleven ha kunskaper
för arbete med t.ex. tillsyn, underhåll och
städning av fastigheter, både inomhus och
utomhus.

APL – ArbetsPlatsförlagt Lärande

Viss del av vår undervisning sker utanför skolan på en arbetsplats.
Eleverna får undervisning ute på arbetsplatser
inom handel, lager och administration.
Eleverna får arbeta praktiskt
på olika arbetsplatser för att lära sig yrket.
Eleverna har även 22 veckor APL.

Trafikkunskap

Alla elever på skolan får lära sig viktiga
trafikkunskaper.

Vilka kurser ingår?

I programmet ingår bland annat kurserna:
Bygg, anläggning och fastighetsskötsel
Skötsel av utemiljö
Körning med basmaskin
Förutom ovanstående kurser ingår de kurser
som är gemensamma för gymnasiesärskolan.

Hälsa, Vård och Omsorg

Utbildningens mål

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett
yrkesinriktat program som ger eleveverna
kunskaper för arbete t.ex. inom fritids- och
friskvårdsvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.
Utbildningen ska utveckla färdigheter i att
utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och
omsorg som hushållsarbete,
lokalvård samt arbete med barn och äldre.

APL – ArbetsPlatsförlagt Lärande

Viss del av vår undervisning sker utanför skolan på en arbetsplats.
Eleverna får undervisning ute på arbetsplatser
inom programmet t.ex. äldreboenden
och förskolegrupper.

Trafikkunskap

Alla elever på skolan får lära sig viktiga
trafikkunskaper.

Vilka kurser ingår?

I programmet ingår bland annat kurserna:
Hälsa och människan
Vård och omsorg
Skapande verksamhet i förskolan
Barnet i förskolan
Förutom ovanstående kurser ingår de kurser
som är gemensamma för gymnasiesärskolan.