LIA-Skolans gymnasieprogram

Administration, handel och varuhantering

Utbildningens mål

Programmet för administration, handel
och varuhantering är ett yrkesinriktat
program. Efter avslutad utbildning ska
eleven ha kunskaper för arbete inom
t.ex. butik, lager eller lättare kontorsarbete.

APL – ArbetsPlatsförlagt Lärande

Var tredje vecka jobbar eleverna tillsammans
med handledare inom handel, lager och
administration. Eleverna får arbeta praktiskt
på olika arbetsplatser för att lära sig yrket.

Trafikkunskap

Alla elever på skolan får lära sig viktiga
trafikkunskaper. Truckutbildning kan även
vara aktuellt ifall eleven arbetar på en
praktikplats som önskar detta.

Vilka kurser ingår?

I programmet ingår bland annat kurserna:
Handel
Inköp och logistik
Näthandel
Plocklager
Förutom ovanstående kurser ingår de kurser
som är gemensamma för gymnasiesärskolan.

Fastighet, Anläggning och Byggnation

Utbildningens mål

Programmet för fastighet, anläggning och
byggnation är ett yrkesinriktat program.
Efter avslutat program ska eleven ha kunskaper
för arbete med t.ex. tillsyn, underhåll och
städning av fastigheter, både inomhus och
utomhus.

APL – ArbetsPlatsförlagt Lärande

Var tredje vecka jobbar eleverna tillsammans
med handledare i vår ”utegrupp” Närkeresurs.
Här får eleverna jobba praktiskt med gräsklippning,
städning, snöskottning, ogräsrensning m.m.
Vi jobbar även aktivt för att eleverna ska komma
ut på APL på externa platser.

Trafikkunskap

Alla elever på skolan får lära sig viktiga
trafikkunskaper. Skolan betalar viss del
av traktorkortet. Elever som klarat traktor-
utbildningen får även tillgång till lärare
och bil med dubbelkommando och kan
alltså aktivt träna inför bilkörkortet.

Vilka kurser ingår?

I programmet ingår bland annat kurserna:
Bygg, anläggning och fastighetsskötsel
Skötsel av utemiljö
Körning med basmaskin
Förutom ovanstående kurser ingår de kurser
som är gemensamma för gymnasiesärskolan.

Hälsa, Vård och Omsorg

Utbildningens mål

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett
yrkesinriktat program som ger eleveverna
kunskaper för arbete t.ex. inom fritids- och
friskvårdsvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.
Utbildningen ska utveckla färdigheter i att
utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och
omsorg som hushållsarbete,
lokalvård samt arbete med barn och äldre.

APL – ArbetsPlatsförlagt Lärande

Var tredje vecka är eleverna tillsammans med en
lärarare i olika verksamheter t.ex. äldreboenden
och förskolegrupper. Eleverna får också jobba
praktiskt med lokalvård samt hur man bemöter
människor i olika verksamheter, både barn och äldre.

Trafikkunskap

Alla elever på skolan får lära sig viktiga
trafikkunskaper.

Vilka kurser ingår?

I programmet ingår bland annat kurserna:
Hälsa och människan
Vård och omsorg
Skapande verksamhet i förskolan
Barnet i förskolan
Förutom ovanstående kurser ingår de kurser
som är gemensamma för gymnasiesärskolan.