Kontakta LIA Gymnasiet

Har du frågor om skolan och våra program skickar du dom till info@liagymnasiet.se

Synpunkter och klagomål
Vi tar tacksamt emot dina synpunkter! Med synpunkter och klagomål avses alla synpunkter, förslag till förändringar eller förbättringar samt klagomål som framförs av elever, anställda, anhöriga eller andra som till exempel samverkanspartners eller myndigheter. Inkomna synpunkter och klagomål hanteras utifrån vår rutin och åtgärder vidtas för att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten.

Synpunkter och klagomål kan framföras på olika sätt, bland annat genom att:

  • Tala med personal på skolan,
  • Framföra synpunkter eller klagomål via telefon eller mail
  • Framföra synpunkter eller klagomål via brev,
  • Lämna in synpunkter eller klagomål via vår synpunktsbrevlåda som vi har på skolan.

Skicka gärna ett mail med dina synpunkter eller klagomål till: synpunkter@liagymnasiet.se alternativt direkt till huvudman: joakim.larsson@inda.nu

Telefon till skolan: 019-10 10 05